سلام دوستان خوبین؟ امشب شب کریسمسه ومن تنهام و بازم طبق معمول دلم گرفته .

دلم برا دخملی تنگه حتما الان ٧ تا پادشام خواب دیدهخواب

بازم طبق معمول فردا شنبه است و من امتحان دارم وفردا قراره یه گند دیگه به کارنامه پر افتخارم اضافه شهاوه

دیگه واقعا ازین زندگی خسته ام دیشب کشیک بودم پدرم دراومد تا ٢/۵ شب اتاق عمل بودم ای کاش این دوران زود تر تموم شهگریه