دوستان عزیزم سلام من دارم برای طرح یک ماهه میروم شهرستان. تا یکماه دیگر اپ نخواهم کرد امیدوارم در این مدت بهم سر بزنین. اگه به اینتر نت دسترسی پیدا کنم زودتر اپ می کنم. دعا یادتون نرهلبخند